Contact

Wenst u graag meer informatie wat SC Soundprojects voor uw evenement kan betekenen?
Heeft u vragen over de mogelijkheden of beschikbare apparatuur?
Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen, zonder verplichtingen achteraf!

Contactpersoon
Simon Clarys

Adres
SC Soundprojects is gevestigd aan park Sorghvliedt (Hoboken). Op deze locatie is geen apparatuur opgeslagen.

E-Mail
scsoundprojects@gmail.com

Volg ons op Facebook
Facebook

BTW
Niet BTW-Plichtig*

Aanvraag evenementen

SC Soundprojects krijgt regelmatig last-minute aanvragen binnen. Ondanks de voorradige apparatuur, kan het zijn dat er materialen (bv. kleurenfilters, reserve-onderdelen) aangekocht moeten worden of reparatie moet gebeuren. Daarom is het belangrijk de aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen. De data in de Agenda geven geen garantie dat u beroep kan doen op SC Soundprojects. Indien u een evenement wenst te organiseren, kan u contact opnemen zodat deze datum vrijgehouden kan worden. Zonder verplichtingen achteraf.

Promotiemateriaal

Indien u promotiemateriaal van SC Soundprojects wenst, kan u dit downloaden via onderstaande knop. Promotiemateriaal gratis te verkrijgen bij evenementen waar SC Soundprojects technische ondersteuning levert.

Verder zijn flyers beschikbaar op volgende locaties:


* Het betaalde bedrag dient ter ondersteuning in de onderhoudskosten van de apparatuur. Er zal steeds een overeenkomst (geen arbeidsovereenkomst!) opgemaakt worden met hierin de wettelijk voorgeschreven inhoud. De overeenkomst en geleverde diensten vinden plaats onder de vrijwilligerswetgeving. De forfaitaire vrijwilligersvergoeding is vastgelegd het B.S. hoofdstuk VII, artikel 10. Het maximale bedrag zal in de overeenkomst aangepast worden bij ingang van het nieuwe jaar.