Over SC Soundprojects

SC Soundprojects, opgericht in 2011, heeft als doel om de drempel die organisators ervaren om technische hulp in te schakelen, zo veel mogelijk te verkleinen. SC Soundprojects maakt gebruik van extra lage tarieven en vrijwillige technici, om er voor te zorgen dat bepaalde vooroordelen de wereld uitgaan. Technische ondersteuning kan namelijk zonder problemen legaal, goedkoop en kwaliteitsvol tegelijkertijd zijn.

SC Soundprojects is geen commercieel bedrijf, het is een initiatief dat evenementen in en rond Hoboken (Antwerpen) ondersteunt in hun noden op technisch gebied. Daarom beschikt SC Soundprojects over een assortiment licht, geluid, speciale effecten, communicatie en stroomvoorziening. Om niet in het vaarwater te komen van externe bedrijven, levert SC Soundprojects enkel ondersteuning aan kleine tot middelgrote evenementen.

Ontstaan

Simon Clarys, was vanaf zijn kinderjaren al gefascineerd door podiumtechniek. In 2007 maakte hij kennis met de wereld van theatertechniek en begon na enige tijd op zelfstandige basis met geluidsvoorziening op evenementen, waarna hij een aantal jaar later het onder de naam 'C-Mon' evenementen van geluid voorzag. In 2014 veranderde hij de naam naar 'SC Soundprojects'. Omdat de vraag naar lichtvoorziening steeds groter werd, volgde hij in 2015 een cursus lichttechniek in De Singel in Antwerpen. SC Soundprojects is de jaren daarna blijven uitbreiden en voorziet per jaar een 20-tal evenementen van technische ondersteuning.

SC Soundprojects op uw evenement

Zoals reeds vermeld, wil SC Soundprojects de drempel om een externe technische hulp in te schakelen zoveel mogelijk verkleinen. Wanneer een organisator (of medewerker) contact opneemt, wordt samen bekeken hoe deze het evenement ziet, en waar SC Soundprojects ondersteuning kan bieden. Vervolgens wordt er een overeenkomst opgemaakt die beide partijen ondertekenen. In deze overeenkomst staan onderandere praktische afspraken, de overeengekomen prijs en de voorwaarden. Ook krijgt u na betaling een bewijs dat de betaling voldaan is, en een materiaallijst zodat u weet welke materialen er bij uw evenement ingezet zijn.