Heeft uw evenement meer vermogen nodig dan een gewoon stopcontact kan leveren? Of wenst u krachtstroom te gebruiken om extra stroomkringen te creëren? SC Soundprojects beschikt over een kleine installatie om stroom te kunnen verdelen op uw evenement.

Wij beschikken over apparatuur om op een veilige manier van een krachtstroomaansluiting tot 6 extra stroomkringen te maken. Alle stroomkringen zijn voorzien van de nodige zekeringen en automatische beveiligingen, om de kans op overbelasting of brand zo klein mogelijk te maken.

Ook beschikken wij over de nodige verloopkabels om stroom te verdelen vanuit openbare verdeelkasten voor o.a. marktkramers.

Wij kunnen werken op de volgende aansluitingen:

  • CEE 1-fase blauw 16A (= 1 extra stroomkring van 16A)
  • CEE 1-fase blauw 32A (= 2 extra stroomkringen van 16A)

  • CEE 3-fase rood 16A (= 3 extra stroomkring van 16A)

  • CEE 3-fase rood 32A (= 6 extra stroomkring van 16A)

  • CEE 3-fase rood 63A (= 6 extra stroomkring van 16A)

  • CEE 3-fase rood 125A (= 6 extra stroomkring van 16A)

Alle 1-fasige aansluitingen dienen te bestaan uit L + N + A (230V)
Alle 3-fasige aansluitingen dienen te bestaan uit L1 + L2 + L3 + N + A (400V)